Select Page
dennikn.sk

V tomto Česku, kde ekonomika rastie tempom vyše troch percent a nezamestnanosť je najnižšia v Európe, kde je život pohodlnejší a bezpečnejší než kedykoľvek v minulosti, budú o dva týždne voľby. A z predvolebnej kampane má človek dojem, že toto Česko je biedna krajina, pustošená nájazdmi imigrantov a hrdúsená železným zovretím Bruselu. Priepasť medzi realitou, ktorá je viditeľná voľným okom, a medzi tým, čo je ukryté v hlavách ľudí, je taká veľká, že ju nie je možné preklenúť žiadnym racionálnym vysvetlením. Ak sú predvolebné prieskumy aspoň približne presné, tak český parlament obsadia strany také bizarné, že povestne chaotický slovenský volič bude ešte vzorom racionality.